Cíle pro školní rok 2017/18 ve znamení 90. školního roku

  1. Přejít na elektronické třídní knihy, žákovské knížky a vyšší stupeň komunikace s rodiči prostřednictvím aplikace Komens.
  2. Zaktualizovat školní řád, v oblasti hodnocení zapracovat vážnosti známek.
  3. Využít spolupráci s VŠ sdruženími a zapojit studenty – cizince do akce "Týden jazyků".
  4. Pokračovat v prohlubování efektivity práce školního poradenského pracoviště. Využívat Centra komunitní podpory napojeného na UP v Olomouci a spolupracujícího pod naším vedením s dalšími školami v Praze.
  5. Zapojit školu do čerpání financí ze strukturálních fondů EU nejen formou šablon.
  6. Využít spolupráci se školami připravujícími budoucí pedagogy.
  7. Připravit a realizovat oslavy 90. školního roku.