Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2018 – 2019

IZO: 112300162

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Zástupkyně vedoucí ŠD: Bc. Marie Kadlecová

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:00 ŠD v odděleních
 • 16:00 – 17:30 odpolední klub ŠD

Umístění jednotlivých tříd:

 • "0", 4. S – Galina Kratochvílová (zelená - 115)
 • 1. A – Karla Kadlečková (červená - 117)
 • 1. B – Kateřina Bittnerová (I. B - 133)
 • 1. C – Bc. Helena Jurenková (I. C - 133)
 • 2. V – Martina Slížková (modrá - 116)
 • 2. Z – Alena Kubešová (školička - 128)
 • 2. Ž – Michaela Vondráková (pod ŠJ - 108)
 • 3. T – Lukáš Frisch (školička - 129)
 • 3. U – Bc. Marie Kadlecová (III. U - 134)
 • 3. Š – Věra Provazníková (III. Š - 109)
 • 4. O, 4. P – Lucie Effová (IV. P – 109)
 • 4. P, 4. R – Lenka Kubalová (IV. R - 109)

ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc.

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 24. 9. 2018.