Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2017 – 2018

IZO: 112300162

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Zástupkyně vedoucí ŠD: Bc. Marie Kadlecová

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:00 ŠD v odděleních
 • 16:00 – 17:30 odpolední klub ŠD

Umístění jednotlivých tříd:

 • “0” / 4. N – Galina Kratochvílová (zelená - 115)
 • 1. V – Karla Kadlečková (červená - 117)
 • 1. Z – Bc. Iveta Greňová (I. Z - 128)
 • 1. Ž – Michaela Vondráková (I. Ž - 134)
 • 2. T – Lukáš Frisch (II. T - 135)
 • 2. U – Bc. Marie Kadlecová (II. U - 134)
 • 2. Š – Věra Provazníková (Kal, modrá - 116)
 • 3. O – Lucie Effová (III. O - 109)
 • 3. P – Kateřina Bittnerová (III. P - 109)
 • 3. R – Lenka Kubalová (pod ŠJ - 108)
 • 3. S – Bc. Pavlína Jelínková (III. S - 114)
 • 4. M / 4. K – Alena Kubešová (školička - 129)
 • 4. L / 4. N – Bc. Helena Jurenková (IV. L - 133)

ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc.

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 25. 9. 2017.