Školní jídelna

IZO: 102425400

Číslo účtu: 27-68747389/0800

 • vedoucí ŠJ: Bc. Jana Keithová (kancelář 106, výdejna 107)
 • vedoucí kuchařka: Milada Dolejší
 • Petra Blažková
 • Matěj Dolejší
 • Irena Husáková
 • Lucie Jeřábková
 • Milada Kolářová
 • Michaela Marcoňová
 • Andrea Szenová
 • Eva Záleská

Kontakt:

 • telefon: 272762767
 • e-mail: jidelna ( @ ) zsjizni ( . ) cz
 • úřední hodiny vedoucí ŠJ - v kanceláři: 7:30 - 8:30, ve výdejně: 11:30 - 14:00

Školní jídelna je otevřena od 11:30 do 14:00 hodin. Pro nemocné a cizí strávníky je otevřena jídelna zahradou od 11:00 do 11:30 hodin. Výběr ze dvou jídel je možný uskutečnit do středy předcházejícího týdne. Pokud si strávník nezvolí alternativu číslo dvě, bude mu poskytnuta automaticky volba jídla číslo jedna.

Volba jídla I a II přes internet

http://www.jidelna.cz/index.php?page=listek&Zarizeni_ID=93

Volba jídla je také možná na boxu ve školní jídelně.

Každý nový strávník si zakoupí čip 100,- Kč v hotovosti, který slouží k odebírání obědů a volbě jídla I a II přes box. ID na volbu přes internet je k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny. Čip nevyzvednuté obědy neodhlašuje. Slouží k evidenci volby jídla.

V případě nemoci žáka musí rodiče odhlásit obědy v jídelně telefonicky den předem. Hromadné odhlášky výletů, exkurzí, školy v přírodě a jiné musí být oznámeny alespoň 4 dny předem. Přes internet 2 dny předem. Oběd pro nemocné je vydáván pouze 1. den neplánované nepřítomnosti žáka. Úplné ukončení stravování musí rodiče sdělit školní jídelně písemně.

Cena oběda od 1. 9. 2018

 • I. stupeň: 26,- CZK (převodní příkaz: 520,- Kč/měs. a inkasa, zadat limit 600,- Kč v případě, že je zadán limit nižší)
 • II. stupeň: 28,- CZK (převodní příkaz: 560,- Kč/měs. a inkasa, zadat limit 650,- Kč v případě, že je zadán limit nižší)
 • III. stupeň: 30,- CZK (převodní příkaz: 600,- Kč/měs. a inkasa, zadat limit 700,- Kč v případě, že je zadán limit nižší)
 • cizí strávníci: 61,- CZK

Aktuality