Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí: 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Prázdniny

  • Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10.
  • Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019
  • Ředitelské volno: 3. - 4. 1
  • Pololetní prázdniny: 1. 2.
  • Jarní prázdniny: 11. - 15. 2.
  • Velikonoční prázdniny: 18. 4.
  • Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9.

Plán akcí

září

3. 9.Zahájení 91. školního roku
4. 9.Školní parlament a celoškolní setkání
6. 9.Třídní schůzky
10. – 11. 9.Ekologický program pro V. N (Říčanská hájenka)
10. – 12. 9.GO program pro VI. H (Pařez)
11. 9.Schůze KPŠ
12. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
17. – 18. 9.Ekologický program pro V. L (Říčanská hájenka)
12. – 14. 9.GO program pro VI. CH (Pařez)
14. – 16. 9.Výjezd školního parlamentu (Pařez)
16. – 18. 9.GO program pro VI. J (Pařez)
17. – 23. 9.Týden jazyků
od 24. 9.Začínají kroužky
20. – 21. 9.Ekologický program pro V. M (Říčanská hájenka)
24. – 25. 9.Ekologický program pro V. K (Říčanská hájenka)
25. – 27. 9.Sběr papíru

říjen

1. 10.Školní parlament
2. 10.Školská rada
3. 10.Branný den (projekt)
5. – 6. 10.Volby do místních zastupitelstev a Senátu ČR
6. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ)
10. 10.začíná Kurz pro předškoláky (10 lekcí)
10. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
12. – 13. 10.II. kolo voleb do Senátu ČR
13. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
27. – 30. 10.Podzimky s BORem (mimo Prahu)
29. – 30. 10.Podzimní prázdniny

listopad

5. 11. Školní parlament a celoškolní setkání
6. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
11. 11. Promítání a vyhodnocení „Filmového festivalu Jižní“ (pořádá KPŠ)
16. – 18. 11. Ringo turnaj s BORem (Stráž pod Ralskem)
21. 11. Jarmark a Zimní blešák (pořádá KPŠ)
27. – 29. 11. Sběr papíru
30. 11. Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

prosinec

3. 12. Školní parlament
5. 12. Mikuláš chodí po škole, provozní porada
5. 12. Mikulášské tvoření v BORu (klubovna)
18. 12. Vánoční koncert
19. 12. Koncert Děti dětem (projekt), besídky
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

3. – 4. 1. Ředitelské volno
7. 1. Školní parlament
8. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
15. – 17. 1. Sběr papíru
16. 1. od 17:00 Schůzka s rodiči zájemců o zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
22. 1. Pedagogická rada
31. 1. Pololetní vysvědčení, přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku

únor

1. 2. Pololetní prázdniny
1. 2. Pololetky s BORem (v Praze)
4. 2. Školní parlament a celoškolní setkání
6. 2. začíná Kurz pro předškoláky (10 lekcí)
9. – 16. 2. Jarňáky na lyžích s BORem (Rokytnice nad Jizerou)
11. – 15. 2. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 18. – 22. 2.)
28. 2. Přihlášky na SŠ pro 1. kolo

březen

4. 3. Školní parlament
5. – 7. 3. Sběr papíru
12. – 16. 3. Lyžařský zájezd (Postalm - Rakousko)

duben

1. 4. Školní parlament
2. 4. Školská rada
3. – 4. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
12. – 26. 4. Přijímací zkoušky na maturitní obory
17. 4. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
18. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Velikonoční tvoření s BORem (v klubovně)
23. – 25. 4. Sběr papíru
24. 4. Den Země (projekt) a Jarní Blešák (KPŠ)
25. 4. Focení tříd
25. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ)

květen

6. 5. Školní parlament
15. 5. Květinový den v boji proti rakovině
13. – 24. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku
22. 5. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
24. – 25. 5. Volby do Evropského parlamentu
30. 5. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD (projekt)

červen

3. 6. Školní parlament
4. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
12. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
12. 6. od 16:00 Odpoledne před školou pro budoucí prvňáčky
18. – 20. 6. Sběr papíru
18. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku (projekt)
19. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
20. 6. Pedagogická rada
21. – 25. 6. Olympijské dny (projekt)
27. 6. Celoškolní setkání
1. 7. – 1. 9. Hlavní prázdniny
29. 6. – 13. 7. Letní tábor v Líšnici – I. turnus (pořádá BOR)
13. – 27. 7.Letní tábor v Líšnici – II. turnus (pořádá BOR)

Některé pravidelné akce proběhnou v rámci třídnických hodin a "projektových dnů" (pro 5. až 7. ročník jednou za měsíc). Plán projektů a akcí je nedílnou součástí plánu na školní rok. Naplánovaný program je pro děti a vyučující závazný. Výstupem projektu je vždy hodnocení žáků v dotčených předmětech. Pro žáka, který se projektu nezúčastní, organizátor připraví náhradní úkol.

Na výlet může vyjet jen ta třída, ze které pojede minimálně 85% žáků. Výlety se řídí samostatnou směrnicí a nesmějí kolidovat s jinými akcemi. Případné další akce budou vyhlašovány v průběhu roku.

Organizace vyučování

1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25