Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 4. 9. 2017 - 31. 1. 2018

2. pololetí: 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018

Prázdniny

  • Ředitelské volno: 29. 9.
  • Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10.
  • Ředitelské volno: 22. 12.
  • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
  • Pololetní prázdniny: 2. 2.
  • Jarní prázdniny: 5. - 11. 2.
  • Velikonoční prázdniny: 29. 3.
  • Ředitelské volno: 30. 4.
  • Ředitelské volno: 7. 5.
  • Hlavní prázdniny: 30. 6. - 2. 9.

Plán akcí

září

4. 9.Zahájení 90. školního roku
5. 9.Školní parlament a celoškolní setkání
6. 9.Školení o hodnocení žáků
7. 9.Třídní schůzky
11. - 12. 9.Ekologický program pro V. H (Říčanská hájenka)
11. - 13. 9.GO program pro VI. G
12. 9.Schůze KPŠ
13. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
13. - 14. 9.Ekologický program pro V. CH (Říčanská hájenka)
13. - 15. 9.GO program pro VI. F
15. - 17. 9.Výjezd školního parlamentu
17. - 19. 9.GO program pro VI. D
18. - 22. 9.Týden jazyků
19. 9.Na podiu pro podium - Ochotníci Jižní Město a KPŠ v KC Zahrada (představení Vinetú Vinetúúú!)
od 25. 9.Začínají kroužky
25. - 27. 9.Sběr papíru
26. - 27. 9.Ekologický program pro V. J (Říčanská hájenka)
28. - 29. 9.Státní svátek a ředitelské volno

říjen

2. 10.Školní parlament
3. 10.Školská rada, provozní porada
4. 10.Branný den (projekt)
7. 10.Den s Jížou (pořádá KPŠ)
11. 10.začíná Kurz pro předškoláky (10 lekcí)
20. - 21. 10.Volby do PS ČR
21. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
26. - 27. 10.Podzimní prázdniny
26. - 29. 10.Prázdniny v přírodě (pořádá BOR)

listopad

6. 11. Školní parlament a celoškolní setkání
7. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
17. - 19. 11. Turnaj v ringu (pořádá BOR ve Stráži pod Ralskem)
22. 11. Jarmark a Zimní blešák (pořádá KPŠ)
28. - 30. 11. Sběr papíru

prosinec

4. 12. Školní parlament
5. 12. Mikuláš chodí po škole, provozní porada
6. 12. Mikulášské tvoření v klubovně (pořádá BOR)
19. 12. Vánoční koncert
20. 12. Koncert Děti dětem (projekt), besídky
22. 12. Ředitelské volno
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

8. 1. Školní parlament
9. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
14. 1. Filmový festival ZŠ Jižní (pořádá KPŠ)
16. - 18. 1. Sběr papíru
17. 1. od 17:00 Schůzka s rodiči zájemců o zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
23. 1. Pedagogická rada
29. 1. Školní parlament a celoškolní setkání
31. 1. Pololetní vysvědčení, přihlašování k závěrečným pracím 9. r.

únor

2. 2. Pololetní prázdniny
5. - 11. 2. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 12. – 18. 2.)
3. - 10. 2. Prázdniny na lyžích (pořádá BOR)
14. 2. začíná Kurz pro předškoláky (10 lekcí)

březen

5. 3. Školní parlament
5. - 9. 3. Lyžařský zájezd (Postalm - Rakousko)
29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny
29. 3. Velikonoční tvoření v klubovně (pořádá BOR)

duben

4. 4. Školská rada
4. - 5. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
9. 4. Školní parlament
24. - 26. 4. Sběr papíru
24. 4. Focení tříd
25. 4. Den Země (projekt) a Jarní Blešák (KPŠ)
26. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ), provozní porada
30. 4. Ředitelské volno

květen

2. 5. Středa, ale pondělní rozvrh; Školní parlament
7. 5. Ředitelské volno
9. 5. Květinový den v boji proti rakovině
14. - 25. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku
23. 5. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
31. 5. Zahradní slavnost k 90. výročí školy, Svátku sousedů a MDD

červen

? Pobytový a jazykový zájezd do zahraničí
1. 6. Ředitelské volno k MDD a 90. výročí založení školy
4. 6. Školní parlament
6. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
13. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
13. 6. od 16:00 Odpoledne před školou pro budoucí prvňáčky
19. - 21. 6. Sběr papíru
19. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku (projekt)
20. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
21. 6. Pedagogická rada
22. - 26. 6. Olympijské dny (projekt)
28. 6. Celoškolní setkání
2. 7. - 2. 9. Hlavní prázdniny
30. 6. - 14. 7. Letní tábor v Líšnici – I. turnus (pořádá BOR)
14. - 28. 7. Letní tábor v Líšnici – II. turnus (pořádá BOR)

Některé pravidelné akce proběhnou v rámci třídnických hodin a "projektových dnů" (pro 5. až 7. ročník jednou za měsíc). Plán projektů a akcí je nedílnou součástí plánu na školní rok. Naplánovaný program je pro děti a vyučující závazný. Výstupem projektu je vždy hodnocení žáků v dotčených předmětech. Pro žáka, který se projektu nezúčastní, organizátor připraví náhradní úkol.

Na výlet může vyjet jen ta třída, ze které pojede minimálně 85% žáků. Výlety se řídí samostatnou směrnicí a nesmějí kolidovat s jinými akcemi. Případné další akce budou vyhlašovány v průběhu roku.

Organizace vyučování

1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25