Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (104, personalistika, plánování, kontrolní činnost, DVPP)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (103, pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, spolupráce s VŠ)
 • zástupce ředitele: Mgr. Petr Stránský (133, 0. - 4. ročník, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, zápisy do 1. ročníku, kroužky, e-mailový zpravodaj, spolupráce s MŠ a KPŠ, rozvrhy asistentů)
 • zástupkyně ředitele: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (112, 5. - 9. ročník, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, FKSP, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)

Pravidelné konzultace všech vyučujících: každé úterý 15:30 - 16:30 hodin.

Třídní učitelé

 • přípravka – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Včely – Mgr. Hana Malečková
 • I. Zajíci – Mgr. Jitka Zikešová
 • I. Žirafy – Alena Kolaříková
 • II. Šídla – Mgr. Marie Bartůňková
 • II. Tučňáci – Mgr. Lenka Kabelová
 • II. Užovky – Mgr. Petr Stránský
 • III. Opice – Mgr. Kateřina Lázničková
 • III. Papoušci – Ing. Zuzana Kasalová
 • III. Rosničky – Zdeňka Effová
 • III. Sojky – Mgr. Jarmila Kloučková
 • IV. Káňata – Mgr. Michal Nedelka
 • IV. Lachtani – Mgr. Irena Červenková
 • IV. Medvíďata – Mgr. Václava Zajícová
 • IV. Netopýři – Mgr. Helena Langrová
 • V. Housenky – Mgr. Romana Andrysíková
 • V. Chrousti – Ing. Lenka Bílková
 • V. Ještěrky – Mgr. Lenka Rousová
 • VI. Datlové – Mgr. Daniela Kaudersová
 • VI. Fretky – Mgr. Petra Weinholdová
 • VI. Gepardi – Mgr. Blanka Štěrbová
 • VII. Andulky – Mgr. Jarmila Bartáková
 • VII. Broučci – Mgr. Jiří Valášek
 • VII. Cvrčci – Mgr. Jan Fialka
 • VIII. Výletníci – Mgr. Bronislava Zezulová
 • VIII. Žáby – Ing. Bc. Radana Široká
 • IX. Štiky – Ing. Ludmila Štefková
 • IX. Tygři – Petr Zikeš
 • IX. Ufoni – Mgr. Dušan Hubač, DiS.

Netřídní učitelé

Mgr. Jiří BrabecMgr. Ivana Nebusová
Ing. Ludmila BuráňováMgr. Ladislav Pán
Mgr. Andrea DudrováMgr. Helena Pavlovcová
Mgr. Jitka KašparováMgr. Michaela Šimánková
Mgr. Daniel KraftMilan Telvák
Mgr. Marianna KuzmovyčováBc. Martina Tietzová
Mgr. Tomáš Mrkva 

Asistenti pedagogů

 • Eva Cvrčková
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Tereza Seberová
 • Hana Ješkeová
 • Gabriela Pazderová DiS.
 • Lenka Machová
 • Josef Tomáš
 • Bc. Tereza Marková
 • Mgr. Taťána Sadirova
 • Jana Štěpánová
 • Kevin Leňo
 • Doplnění úvazku – vychovatelé (-lky) ŠD

Specializované činnosti

 • koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (102, Otevřená škola, projektové středy, učitelská knihovna)
 • koordinátor IKTW: Petr Zikeš (102, web školy, plán IKT, počítačová síť a PC zam., kopírky, info 1)
 • koordinátor IKT: Mgr. Jiří Valášek (102, interaktivní tabule a PC ve třídách, info 2)
 • koordinátorka EV: Mgr. Jiří Brabec (102, ekologický program, Den Země)
 • školní knihovna a Klub mladého čtenáře (linka 113): Mgr. Hana Malečková
 • učitelská knihovna (linka 113): Mgr. Daniela Kaudersová
 • školní časopis: Mgr. Blanka Štěrbová, Mgr. Jiří Valášek kiwimagazin ( @ ) centrum ( . ) cz
 • školní rozhlas: Eva Cvrčková

Výchovně-vzdělávací oblasti

Koordinace práce v ročnících

 • 1. roč.: Malečková
 • 2. roč.: Stránský
 • 3. roč.: Lázničková
 • 4. roč.: Červenková

Výchovně-vzdělávací oblasti - garanti a složení komisí

 • Celková koordinace Otevřené školy, průřezová témata, volitelné předměty, projekty: Kaudersová
 • Jazyk a jazyková komunikace (Čj, AJ, Nj, Rj, Frj, Itj, Drv, Drm, Kom a volitelné)
 • Český jazyk 1: Mgr. Hana Malečková
 • Český jazyk 2: Mgr. Daniela Kaudersová
 • Anglický jazyk 1: Mgr. Lenka Rousová
 • Cizí jazyky 2: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková
 • Matematika a její aplikace (M, Rtk)
 • 1: Kolaříková
 • 2: Zikeš
 • Informační a komunikační technologie: Zikeš
 • Člověk a jeho svět (Prk, Př, Vl): Zikešová
 • Člověk a společnost (D, VOZ, Z): Fialka
 • Člověk a příroda (Př, Ch, Fy, Z): Brabec
 • Umění a kultura (Hv, Vv, Drm)
 • 1: Červenková
 • 2: Absolon
 • Člověk a zdraví (Tv, VOZ, Zdravý životní styl, Ochrana člověka za mimoř. událostí)
 • 1: Dudrová
 • 2: Weinholdová
 • Člověk a svět práce (Pcv, Výchova k volbě povolání)
 • 1: Kabelová
 • 2: Široká
 • Disponibilní hodiny (projekty, průřezová témata): Kaudersová
 • Profil žáka 1: Nedelka
 • Profil žáka 2: Štefková

Úkolem oblastí v čele s jejich garanty je koordinovat učivo, tvořit a upravovat tematické plány, kontrolovat plnění učebních osnov, využívat mezipředmětové vztahy, tvořit projekty, vybírat vhodné sešity, učební texty, stanovovat zásady klasifikace, organizovat soutěže a připravovat žáky k reprezentaci školy, doplňovat kabinetní sbírky. Garant předává vedení školy náměty na dílčí úpravy. Vedení školy je posuzuje z hlediska ekonomického a pedagogického. Garant koordinuje evaluační nástroje v každém ročníku, sleduje práci uvádějícího a začínajícího učitele, sestavuje plán vzájemných hospitací pro další zkvalitňování pedagogiky na škole. Všechny dílčí závěry a náměty se zapisují do sešitů porad dané oblasti.

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (105, doplňková činnost, pronájmy, ovoce do škol, rozpočty, granty
 • hospodářka: Alena Prátová (101); pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00
 • školník: Roman Štěpanovský (vrátnice: linka 110 - služba kopírování)
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid a vrátnice: Renata Čečetková, Yvona Jalovcová, Anna Jandová, Markéta Jeřábková, Jana Karešová, Šárka Pilařová, Blanka Štolbová, Evžen Kotrbatý