Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2023 – 2024

IZO: 112300162

ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc (účet: 68747389/2010, variabilní symbol evidenční číslo žáka).

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:30 - ŠD v odděleních
 • 16:30 – 17:30 - odpolední klub ŠD

 

 • “04” – Galina Kratochvílová (školička)
 • 1N – Lucie Effová (žlutá)
 • 1O – Bc. Marie Kadlecová (zelená)
 • 1P – Jindřiška Horová (modrá)
 • 2K – Bc. Regina Malcevová (II. K)
 • 2L – Tereza Rožová (II. L)
 • 2M – Karla Kadlečková (školička)
 • 3CH – Michaela Vondráková (III. CH)
 • 3I – Lenka Kubalová (pod ŠJ)
 • 3J – Martin Kubík (III. J)
 • 4GF – Kateřina Bittnerová (IV. G)
 • 4HF – Alena Kubešová (IV. H)

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 18. 9. 2023.