Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025 - info (PDF)

Informační web MŠMT k přijímacímu řízení pro šk. rok 2024/2025

Důležité termíny

  • do 30. listopadu – podání přihlášky písemnou formou na SŠ s talentovou zkouškou
  • 9. 1. 2024 - třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
  • do 20. února – podání přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Plánuje se možnost nově podat přihlášku i digitálně, papírová verze též zůstane (SŠ zaevidují do elektronického systému)
  • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
  • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
  • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
  • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
  • polovina května 2024 – do tohoto data budou uchazečům známy výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy

Během října probíhají na středních školách Dny otevřených dveří. Doporučujeme jít se na vybrané SŠ podívat.

23. - 25. 11. probíhá v Kongresovém centru veletrh středních škol Schola Pragensis, více na https://www.scholapragensis.online/.

Aktuality